Làm thế nào để doanh nghiệp của bạn có thể đương đầu với các thảm họa thiên nhiên và các cú sốc mang tính hệ thống đối với hoạt động của doanh nghiệp là vấn đề cần quan tâm. Các công ty bảo hiểm cần phải có kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) để những khoảng thời gian khó khăn không khiến hoạt động của doanh nghiệp bị gián đoạn vào đúng lúc khách hàng cần bạn nhất. Thất bại (trong vận hành hoạt động của doanh nghiệp) không phải là một lựa chọn.

Ngoài việc lập kế hoạch quản lý rủi ro và chuyển đổi sang làm việc từ xa, các công ty bảo hiểm cần không ngừng tìm kiếm những phương thức mới để giảm chi phí, thúc đẩy doanh thu, cải thiện sự hợp tác, mang lại giá trị cho khách hàng và giảm thiểu thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Dịch chuyển sang điện toán đám mây không những mang lại sự linh hoạt trong việc điều chỉnh quy mô hoạt động kinh doanh theo thời gian trong điều kiện vận hành thông thường mà còn mang lại sự linh hoạt cho kiến trúc, công cụ và quy trình đó trong những thời điểm khó khăn nhất.

Nguồn: sapiens.com

Đăng ký để tải