logo
welcome-fundoo
Sẻ chia mọi khoảnh khắc trong tích tắc!
Fundoo là nền tảng lưu trữ, sắp xếp và chia sẻ hình ảnh đến người nhận dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt. Đúng khoảnh khắc, đến đúng người, trong tích - tắc.