Cộng đồng sáng tạo nội dung

Cung cấp nền tảng và công cụ để bạn Phát triển, Thu hút, Giữ chân và Tạo ra thu nhập từ khán giả trong các sự kiện và cộng đồng đa dạng, cho mọi Quy mô và Định hướng nội dung

Expressive pretty Asian girl singing in microphone

Hơn 1000 công ty bị khách hàng ám ảnh tin tưởng Fundoo

Sứ mệnh và mục tiêu của Fundoo là hỗ trợ các nhà phát triển và sáng tạo nội dung tương tác với người dùng dễ dàng, thuật tiện và hiệu quả.

Hệ thống Đăng ký

Hệ thống mua bán vé trực tuyến, hiểu rõ về tập người dùng và đối tượng khán giả mà bạn hướng tới.

Tương tác

Tương tác và kết nối với cộng đồng người dùng, cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung, hỗ trợ bởi công nghệ AI

Cộng đồng

Chuyển đổi khán giả của bạn thành một cộng đồng, nơi người dùng có thể kết nối, gặp gỡ, tương tác bất cứ khi nào, từ bất cứ đâu.

Mua sắm trực tuyến

Cho phép khán giả của bạn tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm & dịch vụ mà bạn cung cấp.

Microphone on stage against a background of auditorium.

Một cộng đồng sôi động xung quanh Nghệ sĩ

Lý tưởng để xây dựng Cộng đồng

Asian business people meeting discussion working at office.
Asian influencer girl streaming online with smartphone cam outdoors at restaurant - Focus on face

Lý tưởng cho Bạn bè, Gia đình, Bạn học hoặc Đồng nghiệp tụ tập

Nền Tảng Nội Dung Số Của Bạn

Di chuyển lên đầu