For Education

Nền tảng chuyển đổi số dành riêng cho giáo dục

Asian College Student On Campus

Hơn 1000 công ty bị khách hàng ám ảnh tin tưởng Fundoo

810275222

DEVICES AGNOSTIC DESIGN

Sử dụng Nền tảng như một dịch vụ (PaaS)

DEploy WITH ease

Cloud-based deployment and management

Cloud based Deployment and management
Father helping son to install application for online studying on computer

Multiple interactive environments

Phòng học tương tác “Luôn sáng đèn” cùng Hội thảo trực tuyến, giao tiếp qua video, audio call trực tiếp trên nền tảng

Cài đặt khả năng theo dõi, chỉnh sửa theo cấp bậc

Hỗ trợ phân cấp người dùng

University Students Attending Lecture On Campus
Young woman watching online course on her laptop

management with ANALYTICS

Dữ liệu phong phú về mức độ tương tác

Lý tưởng cho Giảng viên & Học sinh - trên cùng một nền tảng, truy cập từ mọi nơi

Một nền tảng đồng bộ, cho phép các lớp học chia sẻ một không gian trực tuyến đồng nhất, tương tác và học hỏi trong thời gian thực tạo ra một trải nghiệm chưa từng có cho sinh viên

Mở rộng và cho phép các tương tác học tập, làm việc từ xa trở nên gắn kết hơn. Để những kết nối giữa bạn bè, giảng viên không bị giới hạn bởi các công cụ hiện nay

Môi trường và công cụ học tập đồng nhất, cung cấp cho sinh viên và nhà trường một công cụ đơn giản, dễ dàng để làm việc và hiện diện cùng nhau. Cho các trải nghiệm học tập liên tục, cùng khả năng thảo luận và sáng tạo không giới hạn.

Mang lại trải nghiệm chưa từng có sau giờ học, các hoạt động trong khuôn viên trường và tất cả những kỷ niệm khiến giáo viên, nhà trường và lớp học của sinh viên trở thành duy nhất.

Teacher giving online lesson
People hand group community success business concept

Tích hợp AI trong các tương tác của học sinh, dựa trên giáo trình, các công cụ, phòng ban hỗ trợ của nhà trường

Tập hợp nội dung giáo dục được thực hiện bởi các Viện đào tạo, tổ chức giáo dục, các ngành giáo dục trong nước & quốc tế, các chuyên gia đầu ngành, các chương trình giáo dục hướng tới vào phát triển bản thân, học nghề, DIY thông qua tương tác trực tuyến

Công cụ tương tác cá nhân & nhóm bao gồm Học tập trực tuyến, Phần thưởng khuyến khích sự chuyên cần & Hiệu suất, các sự kiện tương tác, học trực tiếp 1-với-1 cùng Chuyên gia, Mua sắm trực tuyến, Thư viện số và nhiều hơn nữa

Gắn kết cộng đồng Sinh viên và Giảng viên thông qua tương tác hai chiều trực tuyến, nơi người dùng có thể tương tác với bạn bè cùng trường, giảng viên.

Nền tảng Nội dung số của bạn

Di chuyển lên đầu